avpixlat  

Avpixlat = racist!

Genom att generera trafik till Avpixlat bidrar du till att legitimera en rasistisk syn, dvs du är RASIST!

MAKODE LINDE